Over Boek en Jeugd Online

Boek en Jeugd Online is een doorzoekbare database, waarin een ruime selectie jeugdboeken is opgenomen, die tot 1 juli 2018 werd uitgebreid.
Het gaat daarbij om de mooiste, leukste of meest bruikbare titels uit het grote aanbod van kinder- en jeugdboeken. Daarbij hield de redactie vooral het lees- en kijkplezier voor ogen van kinderen van allerlei aard en met allerlei belangstelling. Bij het maken van de keuze speelden diverse factoren mee:

  • de ideeën die aan een uitgave ten grondslag liggen en de uitwerking daarvan in thema's, figuren en situaties
  • originaliteit en humor
  • het taalgebruik
  • de opbouw van het verhaal
  • het wereldbeeld dat gewild of ongewild wordt opgeroepen
  • relatie tussen tekst en beeld
  • bijzondere aspecten of speciale gebruiksmogelijkheden
  • waar het gaat om informatieve boeken spelen toegankelijkheid van de informatie en het al of niet beschikbaar zijn van andere literatuur over het onderwerp mee

De geselecteerde boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel of te vinden in (of via) de bibliotheek. Basis voor de invoer vormden de gidsen vanaf 2004.
Boek en Jeugd Online heeft een direct verband met Leesplein.

Voor de meest recente titels: de gedrukte uitgave
De Boek en Jeugd Gids bestaat al sinds 1965 als een jaarlijks verschijnende gedrukte uitgave, uitgebracht door Biblion Uitgeverij.
Deze Gidsen verschenen op papier: Peuterboekengids; Boek en Jeugd Gids 4-12 jaar en Boek en Jeugd Gids 12+. De laatste gedrukte versie kwam in 2009 uit.

Zoekhulp
Gebruikers die vragen hebben omtrent het gebruik van de online-versie van Boek en Jeugd Online kunnen terecht bij de Zoekhulp.